Scooteren min slutter å kjøre mens jeg kjører, hva skal jeg gjøre?

"Under servicekontroller skal scooterventilen kontrolleres og monteres riktig. Hvis dette ikke skjer riktig eller i det hele tatt, kan scooteren overopphetes på grunn av suboptimal forbrenning av drivstoff. La ventilene monteres ordentlig."

Det var nyttig (643)