Kan jeg bruke høytrykksspyler for å vaske bilen?

"Ja, det kan du. Hold minst 20 centimeter avstand mellom høytrykksspyleren og bilen, og ikke overstig et trykk på 110 Bar."

Det var nyttig (55)