Hvor mange miles er en kilometer?

"En kilometer tilsvarer 0,621 mil. Ti kilometer gir 6,21 miles. En kilometer tilsvarer 1609 kilometer. Ti miles gir 16,09 kilometer."

Det var nyttig (952)